#/bin/bash или Zoomaster ...или кое е общото

Стена на славата

Тук ще се слагат фирми и личности които са ми направили силно впечатление в положителен аспект като бизнес партньори или клиенти. Това са хора и фирми с които лесно се работи, без притеснение относно договори, заплащане, качество на предоставяните стоки и услуги, коректно и скоростно обслужване.

Моята фирма

Зоовет трейдинг

Абонирай се!

Абонирай се за целия блог!

Абонирай се само за Open Source статии!

Абонирай се само за ветеринарни статии!