#/bin/bash или Zoomaster ...или кое е общото

Стена на срама

На тази страница ще се публикуват статии за фирми и личности с които съм имал пряк бизнес контакт, поведението им е било силно нелоялно към мен или фирмата в която работя.  Ще бъде точно обосновано защо тези личности или фирми се намират на тази страница. Ако видите някой от бъдещите или настоящите си бизнес партньори или клиенти тук, бягайте далеч от тях или поне не повтаряйте моите грешки и бъдете изключително внимателни.